پرش لینک ها

Tag: خیابان رادیو دریا

پیشینه تأسیس رادیو دریای چالوس

بر خط ساحل سبز طنین دل نشین رادیودریا را بشنوید. تابستان امسال همه رادیوها، رادیودریاست. پخش برنامه های رادیو دریا علاوه برمفرح بودن به آگاهی عمومی مردم نیز می افزاید «نوشته: صمد صالح طبری را در ادامه میخوانید…….» کسانی که پای به سن گذاشته اند و از مرز 50 سالگی

پیشینه تأسیس رادیو دریای چالوس

بر خط ساحل سبز طنین دل نشین رادیودریا را بشنوید. تابستان امسال همه رادیوها، رادیودریاست. پخش برنامه های رادیو دریا علاوه برمفرح بودن به آگاهی عمومی مردم نیز می افزاید «نوشته: صمد صالح طبری را در ادامه میخوانید…….» کسانی که پای به سن گذاشته اند و از مرز 50 سالگی

آغاز تعریض محوطه پادگان شهید رجایی

  شهردار چالوس از آغاز تعریض محوطه پادگان شهید رجایی خبر داد به گزارش خبرنگار چالوس نیوز مهندس ایوب صالحی از آغاز تعریض محوطه پادگان شهید رجایی خبر داد و گفت: طبق اعلام موافقت رسمی فرماندهی سپاه پاسداران در خصوص تعریض جاده رادیو دریا از قسمت غرب پادگان شهید رجایی،

×

سلام

× پشتیبانی