پرش لینک ها

Tag: توسعه فرهنگ بیمه

عوامل موثر در توسعه فرهنگ بیمه

  قبل از پرداختن به مقوله فرهنگ بیمه به نظرمیرسد که ابتدا میبایست به سطح اطلاعات بیمه در جامعه نگاه کرد و همانطور که بررسی شده، عدم استفاده از بیمه در جامعه، بدلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و نا آشنایی آحاد جامعه با مقوله بیمه

×

سوالی دارید؟

× پشتیبانی