پرش لینک ها

Tag: توسعه فرهنگ بيمه

اجراي برنامه توسعه فرهنگ بيمه در مدارس

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف توسعه فرهنگ بيمه، دانش آموزان مقطع ابتدايي را با مفاهيم، خدمات و مزاياي بيمه هاي بازرگاني آشنا مي سازد. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از متوليان توسعه