پرش لینک ها

Tag: تقدیر از بیمه سامان

تقدیراز بیمه سامان بعنوان حامی خانواده های ایرانی

شرکت بیمه سامان که به تازگی در بازار فرابورس تهران پذیرفته شده است در راستای سیاستهای حمایتی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروی از سیاستهای وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، موفق به دریافت تقدیرنامه از صندوق تامین خسارتهای بدنی گردید.