پرش لینک ها

Tag: بیمه های خاص ورزشی

راه اندازی بیمه های خاص ورزشی

  رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه توسعه فرهنگ بیمه ، عزم ملی می خواهد، از راه اندازی بیمه های خاص ورزشی در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش بینا ، سید محمد کریمی گفت : همه آحاد جامعه باید از