پرش لینک ها

Tag: بازنگری هویت برند سامان

درباره هویت جدید بصری بانک سامان

  بازنگری هویت برند سامان بانک سامان در اریبهشت‌ماه سال 1391 با هدف ایجاد یکپارچگی در اجرای برنامه استراتژیک جدید، در درون و برون سازمان تصمیم گرفت تصویر ذهنی مشخصی از برند سامان برای مخاطبانش ارائه دهد. نوزايي هويت برند سامان که ريشه در تغييرات