پرش لینک ها

Tag: اعلام رتبه بندی شرکت های بیمه

اعلام رتبه بندی شرکت های بیمه اوایل سال

  رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اعلام رتبه بندی شرکت های بیمه کشور از اوایل سال آینده خبر داد. به گزارش بینا، سیدمحمدکریمی به خبرنگاران افزود: پیمانکار رتبه بندی شرکت های بیمه در حال کار است وامیدواریم تا پایان امسال ، نتیجه آن به بیمه مرکزی اعلام

×

سلام

× پشتیبانی