پرش لینک ها

Tag: آشنایی با نوشهر

آشنایی با شهرستان نوشهر

  [box type=”info”] نوشهر از معدود شهرستان های ایران است که در حوزه راه دارای سه (3) ارتباط زمینی، هوایی و دریایی می باشد.[/box] آورده اند که قدیمی ترین نام نوشهر، سنگ تجن می باشد (این درحالی است که روایات متعدد است) آغاز شکل گیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه

آشنایی با شهرستان نوشهر

  [box type=”info”] نوشهر از معدود شهرستان های ایران است که در حوزه راه دارای سه (3) ارتباط زمینی، هوایی و دریایی می باشد.[/box] آورده اند که قدیمی ترین نام نوشهر، سنگ تجن می باشد (این درحالی است که روایات متعدد است) آغاز شکل گیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه

×

سلام

× پشتیبانی