پرش لینک ها

در مباني بيمه هر واقعه ناگهاني (حادثه) ناشي از يك عامل خارجي است كه بدون اراده شخص بيمه‌شده بروز كند و به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي يا فوت او منجر شود.
شركت بيمه سامان با صدور بيمه‌نامه حوادث تعهد مي‌كند كه در چارچوب شرايط بيمه‌نامه، خطرات ناشي از حوادثي را كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد، زير پوشش قرار دهد و غرامت ناشي از حادثه (شامل فوت، نقص عضو و از كارافتادگي) را به بازماندگان و يا شخص بيمه‌شده بپردازد.
در اين نوع بيمه با توافق و دريافت حق بيمه اضافي افراد بالاي سن 75 سال نيز مي‌توانند مشمول پوشش بيمه حوادث قرارگيرند.
در بيمه‌نامه‌هاي حوادث خطراتي از قبيل غرق شدن، مسموميت، تأثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد، ابتلا به هاري، كزاز و سياه‌زخم داراي پوشش مي‌باشند.

انواع بيمه حوادث :
• بيمه حوادث انفرادي
• بيمه حوادث گروهي
• بيمه حوادث خانواده (بيمه حوادث همسر و فرزندان)، مكمل بيمه حوادث گروهي
• بيمه حوادث سرنشين
• بيمه حوادث سرنشين تعاوني‌هاي مسافربري
• بيمه حوادث دانش‌آموزي
• بيمه حوادث دانشجويي

 

×

سلام

× پشتیبانی