پرش لینک ها

بیمه سنوات (ویژه کارفرمایان)

با تصمیم صحیح امروز،مشکلات مالی فردای پرداخت حق سنوات کارکنانتان را به ما بسپارید.
تامین آینده مالی کارکنان یکی از عوامل همسویی در منافع آنها با منافع سازمان است.

بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان ( بیمه سنوات ) با تضمین پرداخت سنوات بازخریدی کارکنان، تضمین پرداخت سود مازاد سرمایه گذاری و تضمین پوشش خطر فوت ، نگرانیهای ناشی ازبازخریدی، بازنشستگی، ترک خدمت و یا فوت ناگهانی کارکنان در کسب و کارها را کاهش می دهد.

بیمه عمر و حادثه ی رایگان برای پرسنل شما
بیمه تکمیلی بازخریدی به عنوان اولین طرح برنامه ریزی سنوات بازخریدی در ایران، یاریگر مدیران ارشد در تامین مالی کارکنان و نگهداری حسابهای سنوات کاری خواهد بود.
همچنین در این طرح کارفرمایان می توانند نگرانیها و مسئولیت ناشی از تامین مالی برای اعطای وام به کارکنان خویش را نیز شرکت بیمه سامان منتقل نمایند و با بهره گیری از پوشش های اضافی هزینه های مربوط به بیمه عمر و حوادث گروهی خود را نیز کاهش دهند.
بعضی چیزها ارزش یکبار شنیدن را دارند . کارشناسان ما آماده ی ارائه ی مشاوره ی رایگان دراین رابطه به شما هستند.فقط کافیست فرم زیر را تکمییل نمایید.
  • 7 − 6 =