پرش لینک ها

بیمه اتومبیل سامان

بيمه‌هاي اتومبيل در مجموع، هزينه‌هايي را كه در اثر وقوع حوادث به مالك خودرو تحميل مي‌شوند، جبران مي‌كند.اين بيمه‌ها شامل بيمه بدنه،بيمه مسئوليت دارنده وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و بيمه حوادث سرنشين است.

بيمه بدنه اتومبيل

بيمه سامان با صدور بيمه‌نامه بدنه اتومبيل ، خسارت‌هاي وارد به وسيله نقليه بيمه‌شده ، در حوادث مختلف ( از قبيل برخورد جسم ديگر، واژگوني، سقوط، آتش سوزي، انفجار، سرقت،بلاياي طبيعي، شكست شيشه، پاشيدن مواد اسيدي، هزينه اياب و ذهاب ) را جبران مي‌كند. پس از بازدید وسیله نقلیه و تایید کارشناس مبنی بر سالم بودن آن، بیمه سامان تعهد می‌کند چنانچه وسیله نقلیه بیمه شده به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه دچار آسیب شود یا ازبین برود، آن را تعمیر کند و یا هزینه جبران خسارت را طبق شرایط بیمه‌نامه بپردازد.

 

بيمه شخص ثالث

براساس قانون هركس مسئول جبران خسارت هاي مالي يا بدني است كه از جانب او به اشخاص ثالث وارد شود. شركت بيمه سامان با صدور بيمه نامه شخص ثالث تعهد مي‌كند چنانچه دارنده وسيله نقليه بيمه شده، به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول جبران خسارت‌هاي مالي يا بدني وارده به ديگران شناخته شود، اين خسارت‌ها را براساس شرايط بيمه‌نامه تا حد معين در قرارداد بپردازد.

بيمه حوادث سرنشين

در بيمه حوادث سرنشين، در صورتي كه راننده وسيله نقليه بيمه‌شده عامل حادثه شناخته شود و در اثر سانحه رانندگي، وي يا بستگان درجه يك او از قبيل پدر، مادر، همسر، اولاد و … دچار صدمه بدني شوند يا فوت كنند، شركت بيمه سامان هزينه‌هاي معالجه يا غرامت آنان را براساس شرايط و مبالغ تعيين شده در بيمه‌نامه مي‌پردازد.

 

×

سلام

× پشتیبانی