پرش لینک ها

مشتریان ما

[notification type=”notification_mark” ]برخی از مهمترین مشتریان بین المللی بیمه سامان[/notification]

پرتفوی بیمه ای متنوع سامان، شامل شرکت های معتبر و همچنین تعداد بسیار زیادی بیمه گذار شخصی می باشد که برخی از آنها عبارتند از:

شرکت ال جی

شرکت سام سرویس

شرکت دی اچ ال اکسپرس

شرکت نستله

شرکت مایرملنهوف

شرکت صنعتی هنکل

شرکت جی تی آی

کمیته بین المللی صلیب سرخ

 

[notification type=”notification_info” ]

با بیمه زندگی سامان آشنا شده اید؟؟ شما هم روزی بیمه زندگی خواهد داشت.

دیگر نگران پرداخت سنوات کارکنان خود نباشید !! یک سوپرایز عالی :پیشنهادی که ارزش شنیدن دارد

[/notification]