پرش لینک ها

آزمون بیمه مسئولیت

به آزمون بیمه مسئولیت خوش آمدید (ورژن یک) آماده ای ؟ بزن بریم...

شرکتهای بیمه چه نوع مسئولیتی را تحت پوشش قرار می دهند؟
اخلاقی
کیفری
اجتماعی
مدنی

درست!

نادرست!

این جمله به کدام نظریه اشاره میکند:

طبق این نظریه هر شخص که در اثر عمل و فعالیت خود خطری ایجاد نماید مسئول جبران زیانی است که به دیگری وارد شده است.
نظریه خطر
نظریه جامع مسئولیت
نظریه تقصیر
تعریف مسئولیت مدنی

درست!

نادرست!

منظور از "کلوز" در بیمه نامه های مسئولیت چیست؟
گزینه های موجود
بازدید قبل از صدور بیمه نامه
پوشش های اضافی بیمه نامه
فرمول محاسبه ی حق بیمه

درست!

نادرست!

کدام پروژه زیر با بیمه مسئولیت کارفرمای عمرانی پوشش داده نمی شود؟
پروژه ساخت پارک
پروژه ساخت جاده
پروژه ساخت تونل
پروژه ساخت مدرسه

درست!

نادرست!

در کدام بیمه نامه پیمان حتما باید به بیمه گر داده شود؟
بیمه مسئولیت کارفرمای ساختمانی
بیمه مسئولیت صنعتی ، بازرگانی
بیمه مسئولیت مدنی شهرداری و دهیاران
بیمه مسئولیت کارفرمای عمرانی

درست!

نادرست!

در چه صورت می توان در بیمه های مسئولیت ، پوشش را به صورت بی نام صادر کرد؟
در صورت پرداخت حق بیمه بیشتر
در صورتیکه مکان مورد نظر ثابت و مشخص باشد
در همه ی موارد با درخواست مشتریان امکان پذیراست
گزینه اول و دوم باهم

درست!

نادرست!

چه عاملی در تعیین مبلغ حق بیمه بیمه نامه های مسئولیت موثر نیست؟
موقعیت جغرافیایی
تعداد دیات
مبلغ هزینه پزشکی
نوع فعالیت و میزان پوششهای اضافی

درست!

نادرست!

پرداخت خسارت در بیمه های مسئولیت منوط به........
وقوع حادثه است.
اثبات مسئولیت بیمه گذار در وقوع زیان است.
ادعای زیان دیده و ارائه ی فاکتور است.
درخواست کتبی بیمه گذار است.

درست!

نادرست!

شما قرار است به مدیر یک فروشگاه تجاری بزرگ مشاوره بیمه ای بدهید ، مدیر فروشگاه نگران فروشندگان و پرسنلی است که برایش کار میکنند ، شما به عنوان مشاور کامل ترین پیشنهاد بیمه ای که ارائه میکنین  کدام است؟
بیمه مسئولیت کارفرمای خدماتی صنعتی + بیمه حوادث ویژه پرسنل
بیمه مسئولیت کارفرمای ساختمانی+بیمه بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت کارفرمای بازرگانی + یمه بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
صرفا بیمه مسئولیت کارفرمای بازرگانی

درست!

نادرست!

حداقل سن قابل برای پرداخت خسارت و کارگران تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما چقدر است؟
15
16
18
22

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون بیمه مسئولیت1

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...