پرش لینک ها

نتیجه مصاحبه مرحله اول و دوم  آذر ماه ۹۸ / نوشهر (بروزرسانی ۱۰دی۹۸)

ردیف چهار رقم آخر شماره تماس نتیجه مصاحبه
۱ ۶۵۰۶ مردود
۲ ۲۵۵۲ قبول
۳ ۴۳۰۶ مردود
۴ ۶۹۸۰ مردود
۵ ۲۰۲۵ قبول
۶ ۹۱۸۱ قبول
۷ ۲۳۱۴ مردود
۸ ۴۶۴۳ مردود
۹ ۲۰۲۵ قبول
۱۰ ۶۴۸۹ مردود

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی