پرش لینک ها

انجام ۳۳۰۰ پیوند عضو در سال گذشته، بدون بیمه

رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضا وزارت بهداشت : در سال گذشته بیش از ٣٣٠٠ عضو پیوند شده است…
محمد کاظمینی درباره وضعیت پیوند اعضا در ایران، می‌گوید: طبق آمار سال ۹۴، وضعیت پیوند اعضا در ایران مطلوب بوده و در این  زمینه شرایط مناسبی را داریم. به طوری که سال گذشته بیش از ٣٣٠٠عضو پیوند شده است که ٢۵٠٠ مورد آن پیوند کلیه بوده است.
وی با بیان اینکه این میزان پیوند کلیه هم از طریق اعضای افرادی که دچار مرگ مغزی شده بودند، اهدا شده و بخشی از اهداها نیز از سوی افراد زنده بوده است، می‌افزاید: در عین حال در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد از موارد اهدای کلیه از طریق افرادی بود که دچار مرگ مغزی شده بودند. از طرفی رسیدن به این هدف که بیشترین اهدای عضو از افرادی باشد که دچار مرگ مغزی شده‌اند، وضعیت بسیار مناسبی است و خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت‌های انجام چنین اقدامی در کشور فراهم شده است.
رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضاء با بیان اینکه در سال گذشته مجموع پیوند کبد در کشور،  ۷۱۶ پیوند بوده است، اظهار می‌کند: بر همین اساس میزان پیوند قلب ۱۰۲ مورد و در عین حال تعدادی عمل پیوند ریه، پانکراس و روده نیز انجام شده است. همچنین از زمانی که پیوند کلیه در ایران پا گرفته تا کنون نزدیک به ۴۲ هزار پیوند کلیه در کشور انجام شده است.

کاظمینی با بیان اینکه در سال ۹۴ بیش از ۸۰۰ مورد مرگ مغزی داشتیم که ۱۴۰۰ کلیه از طریق این افراد اهدا شده است، می‌گوید: همچنین از این تعداد مرگ مغزی، در مجموع نزدیک به ٢٣٠٠ عضو اهدا شده است.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی