پرش لینک ها

افزایش امید به زندگی با توسعه بیمه‌ها

 

رئیس کل بیمه مرکزی سن امید به زندگی در کشور را 72 سال اعلام کرد و گفت: بیمه‌ها از عناصری هستند که با توجه به آسایشی که ایجاد می کنند در افزایش امید به زندگی بسیار موثرند.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیمه مرکزی از طرح های مربوط به توسعه بیمه های زندگی حمایت می کند، گفت: بخشی بزرگی از بازار بیمه کشور بکر است، بر این اساس طرح های جدید به ویزه در بخش بیمه زندگی مورد استقبال قرار می گیرند.
وی از پژوهشکده بیمه خواست تا برای توسعه بیمه های زندگی در کشور از طریق برنامه ریزی راهکارهای علمی بیابد و در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر سن امید به زندگی در کشور 72 سال، این در حالی است که امید به زندگی در کشورهای پیشرفته 105 سال است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه ها از عناصری هستند که با توجه به آسایشی که ایجاد می کنند در افزایش امید به زندگی بسیار موثرند، بنابراین می توانند در این زمینه کار کنند.
کریمی در بخش دیگری از گفتگوی خود به بخش سرمایه گذاری در صنعت بیمه اشاره و عنوان کرد: سرمایه گذاری در بخش های مختلف بیمه ای بازدهی مناسبی را به همراه دارد، براین اساس بیمه مرکزی به این بخش توجه ویژه ای دارد.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه، بیمه مرکزی را نهادی حاکمیتی که بر عملکرد صنعت بیمه نظارت کامل دارد، اشاره کرد و گفت: براین اساس برنحوه سرمایه گذاری در این صنعت به عنوان یکی از بخش های اصلی نظارت جدی صورت می گیرد.

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی