پرش لینک ها

دوست نداریم هیچ درختی از باغ اکولوژی صدمه ببیند

 

قاسم احمدی در گفتگو با نوشهر آنلاین در خصوص احداث راه دسترسی بندر نوشهر اظهار کرد : با معاون وزیر جهاد صحبت کردم تا هر چه زودتر مسیر پروژه را بازدید کنند تا هر چه زودتر مشکل این راه حل شود.

وی با بیان اینکه جا نمایی ها انجام شد افزود : ما دوست نداریم هیچ درختی قطع شود و سعی می کنیم این اتفاق نیفتد اما کمی از مساحت زمین باغ اکولوژی کم می شود.

وی به اهمیت احداث راه دسترسی به بندر نوشهر پرداخت و بیان کرد: امروز چه کسی جوابگوی حوادث و سوانح رانندگی ناشی که بر اثر از تردد کامیونها بوجود می آید و بعضا حتی موجب از دست رفتن شهروندی در این مسیر می شود ، می باشد.

وی عنوان کرد : ساکنان در محدوده پل ماشلک به جهت تردد یا توقف کامیونها با مشکل رفت و آمد به منازل خود هستند و خطرات و سوانح رانندگی آنها را تهدید می کند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس تصریح کرد: بندر نوشهر افتخار و نعمت بزرگی برای مازندران و نوشهر بوده و هست و همه باید کمک و حمایت کنیم تا مشکل چندین ساله این بندر حل شود.

وی خاطر نشان کرد : اکنون یک اجماع بزرگ ملی ، استانی و منطقه ای ایجاد شد که راه دسترسی به بندر نوشهر احداث شود و آن مقدر از زمینی که که از باغ اکولوژی کم می شود به بنادر گفتیم که برایشان امکانات جدیدی در نظر گرفته شود.

 

[box] با بیمه زندگی سامان آشنا شده اید؟؟ شما هم روزی بیمه زندگی خواهید داشت.[/box]

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی