پرش لینک ها

پرداخت خسارت 100 میلیون تومانی با بیمه زندگی سامان

شرکت بیمه سامان سرمایه هایی به ارزش یک میلیارد ریال  و هفتصد و هجده میلیون ریال را به خانواده های دو بیمه شده متوفی درحادثه، پرداخت نموده است.

بهره مندی این دو متوفی از پوشش های بیمه عمروتشکیل سرمایه سامان، در نهایت باعث گردید سرمايه فوت و اندوخته بیمه نامه آنها  در طول زمان به صورت يکجا به خانواده ايشان پرداخت شود.

براساس این گزارش، سرمایه بیمه نامه های عمر و پس انداز دو نفر مرحومین به مبالغ 1.000.302.314ريال و  718.200.000ریال در وجه ذینفعان قانونی ایشان پرداخت گردید.

اگرچه هیچ نعمت دنیوی نمی تواند جایگزین عزیز از دست رفته ای برای خانواده او باشد، لیکن پرداخت منافع یک بیمه نامه عمر، برای بازماندگان بیمه شده می تواند فشار زندگی و دشواری های معیشتی ایشان را در فراق عزیز و نان آور خانواده به حداقل رساند.

با توجه به اهمیت و ارزش والایی که خانواده در فرهنگ اصیل ما ایرانیان دارد، صیانت و مراقبت از خانواده های ایرانی وظیفه ایست که با خرید بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه می توان بخشی از آن را ادا نمود.

اندوخته پس انداز و سرمایه گذاری، پوشش خطرفوت و حوادث، درآمد از کار افتادگی، معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت هزینه های بیماریهای خاص، پوشش هایی است که بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان با یک برنامه تضمینی برای هم میهنان عزیز فراهم نموده است.

با انتخاب بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان شما می توانید علاوه بر بیمه کردن خود، همسر، فرزندانتان و استفاده از پوشش های استثنایی، سرمایه گذاری بلند مدت را برای خانواده خود پایه ریزی کنید.

بیمه سامان با چشم انداز خلاقیت و تمایز در ارائه خدمات به مشتریان آینده نگر، فراهم کنندۀ کلیه خدمات بیمه ای است.

[box] با بیمه زندگی سامان آشنا شده اید؟؟ شما هم روزی بیمه زندگی خواهید داشت.[/box]

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی