پرش لینک ها

تیم اجرایی گروه آتیه سازان

گروه آتیه سازان ، بزرگ ترین شبکه فروش بیمه های زندگی بیمه سامان و ایران است ، که از سال 1389 و تحت نظارت شرکت بیمه سامان سهامی عام  شروع به فعالیت کرده است .

مدیر اداری و پشتیبانی فروش : سرکار خانم بهاره میر باقری

مدیر بازاریابی و فروش : جناب آقای مهدی ادریسی

مدیر پشتیبانی سرپرستان و نمایندگان : جناب آقای حمید اربابی فر

مسئول امور صدور و پیگیری : سرکار حانم یاسمن عرب

مسئول امور نمایندگان : سرکار خانم سمانه جعفری