پرش لینک ها

رسالت و ماموریت ما

– استقرار، رهبري و ساماندهي يك سازمان توانمند، پويا، خلاق و نوآور در راستاي مشتري‌مداري

و تلاش براي خدمت‌رساني به مردم با هدف ارائه سريع‌ترين و مناسب‌ترين خدمات بيمه‌اي مطابق

با استانداردهاي جهاني و حرفه‌اي.
– سامان‌دهي و حفظ سرمايه‌هاي ملي و خصوصي از طريق اشاعه و توسعه و تعميم خدمات

بيمه‌اي با انتخاب روش‌ها و شيوه‌هاي بديع در گسترش هرچه بيشتر اين خدمات اجتماعي و اقتصادي.

یک دیدگاه بگذارید