پرش لینک ها

افتخارات و تقدیرنامه ها

 

[yes_list]

 • تندیس طلایی آتیه سازان برای علیرضا وریج کاظمی بخاطر ارائه ی روشهای نوین فروش بیمه زندگی در ایران،فروردین 1392
 • رتبه ی چهارم مدیران فروش برای علیرضا مظاهری فرد در شهریور ماه 1392
 • رتبه ی دوم مدیران ارشد فروش برای علیرضا وریج کاظمی در شهریور ماه 1392
 • رتبه ی سوم نمایندگان برای روزبه عبادی نمین در مرداد ماه 1391
 • رتبه ی دهم نمایندگان برای جمیله دهقان در شهریور ماه 1392
 • رتبه ی دهم نمایندگان برای شکرالله حق پرست در مهرماه 1392
 • رتبه ی برتر مدیران فروش جشنواره بیمه عمر سامان / علیرضا مظاهری / دی ماه 1392
 • رتبه برتر نمایندگان فروش جشنواره بیمه عمر سامان/ جمیله دهقان / دی ماه 1392
 • رتبه پنجم نمایندگان برتر / آقای محمد احمدی زاده / فروردین 1393
 • رتبه ششم نمایندگان برتر / آقای حامد محمود سلطانی / خرداد 1393
 • رتبه پنجم مدیران برتر فروش برای آقای علیرضا مظاهری /شهریور 1393

[/yes_list]