پرش لینک ها

اعضای هیئت مدیره

 

       اعضاي هیآت مديره
رئیس هیات مدیرهمحمد ضرابیه
نايب رئيس هيآت مديرهاله وردي رجايي سلماسي نماينده بانك سامان
قائم مقام مدير عامل
عضو هيات مديرهعلي ارجمندي نماينده شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
عضو هيات مديرههزار كرمان (عضوعلي البدل )
عضو هيئت مديرهمحمود عبدالهي نمين نماينده شركت ايران و غرب (عضو علي البدل
معاون فني
مدير بيمه هاي اموالرايموند تروسيان قلعه مامكايي
مدير بيمه هاي اشخاصعباس معيني
مدير بيمه هاي مسئوليتعلي احسان بني رياح
مدير بيمه هاي اتکايياحمد رضا جعفري
تاريخ صدور پروانه11/12/1383
نوع فعاليتمختلط (زندگي – غير زندگي)
سرمايه200.000.000.000 ريال
درصد سرمايه پرداخت شده50 درصد

 

یک دیدگاه بگذارید

×

سوالی دارید؟

× پشتیبانی