پرش لینک ها

 

       اعضاي هیآت مديره
رئیس هیات مدیره محمد ضرابیه
نايب رئيس هيآت مديره اله وردي رجايي سلماسي نماينده بانك سامان
قائم مقام مدير عامل
عضو هيات مديره علي ارجمندي نماينده شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
عضو هيات مديره هزار كرمان (عضوعلي البدل )
عضو هيئت مديره محمود عبدالهي نمين نماينده شركت ايران و غرب (عضو علي البدل
معاون فني
مدير بيمه هاي اموال رايموند تروسيان قلعه مامكايي
مدير بيمه هاي اشخاص عباس معيني
مدير بيمه هاي مسئوليت علي احسان بني رياح
مدير بيمه هاي اتکايي احمد رضا جعفري
تاريخ صدور پروانه 11/12/1383
نوع فعاليت مختلط (زندگي – غير زندگي)
سرمايه 200.000.000.000 ريال
درصد سرمايه پرداخت شده 50 درصد

 

یک دیدگاه بگذارید

×

سلام

× پشتیبانی