پرش لینک ها

آماده اید؟ بزن بریم برای یه آزمون عالی

مشتری در چه صورت می تواند بیمه نامه عمر خود را بدون جریمه فسخ نماید؟
غیرقابل فسخ تا پایان سال اول
هرزمانی می تواند
تا یک ماه از تاریخ صدور
تا دوماه از تاریخ صدور

Correct!

Wrong!

در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی مشتری به مدت طولانی چه اتفاقی برای بیمه نامه می افتد؟
تعلیق می شود
فسخ می گردد
بعد از یک ماه تعلیق میشود
اگر اندوخته جهت ادامه پوششها کافی نباشد تعلیق میشود

Correct!

Wrong!

در صورتیکه ثابت شود بیمه شده توسط بیمه گذار و یا ذینفعین کشته شده است، شرکت بیمه در پرداخت خسارات چگونه عمل خواهد کرد؟
خسارتی پرداخت نمی کند
فقط به ذینفعانی که شرکت نداشتند پرداخت می کند
به وراث قانونی پرداخت می کند
بدون شرط به همه ی ذینفعان پرداخت می کند

Correct!

Wrong!

اندوخته ریاضی کدام یک از موارد زیر است؟
90 درصد حق بیمه پرداختی
90 درصد از حق بیمه پرداختی + سود قطعی پرداخت شده
حق بیمه پرداخت شده
حق بیمه پرداختی + سود حاصل از صندوق – هزینه ها

Correct!

Wrong!

کدام یک از موارد زیر ازکار افتادگی کامل به حساب می آید؟
قطع یک دست از مچ
نابینایی از یک چشم
ناشنوایی از یک گوش
برداشتن فک پایین

Correct!

Wrong!

تعهدات بیمه گر در قبال پوشش فوت براثر حادثه و پوشش ازکار افتادگی ناشی از حادثه از چه زمانی آغاز میشود؟
از زمان پرداخت حق بیمه
بعد از 3ماه دوره انتظار
بعد از 6ماه دوره انتظار
بعد از 1ماه دوره انتظار

Correct!

Wrong!

حق تقسیط روش پرداخت 6 ماهه در بیمه عمر چند درصد حق بیمه می باشد؟
صفر درصد
2درصد
4درصد
5.8درصد

Correct!

Wrong!

سقف تعهدات پوشش امراض خاص بیمه سامان چه مقدار است؟
30درصد سرمایه فوت و حداکثر مبلغ 500میلیون تومان
30درصد سرمایه فوت و حداکثر مبلغ یک میلیارد و 500میلیون تومان
50درصد سرمایه فوت و حداکثر مبلغ یک میلیارد و 500میلیون تومان
100درصد سرمایه فوت و حداکثر مبلغ یک میلیارد و 500میلیون تومان

Correct!

Wrong!

چنانچه بیمه شده در سال سوم بیمه ای اقدام به خودکشی کند:
بیمه نامه خاتمه یافته و مبلغ ها مسترد نمی شود
پس از بررسی پرونده خسارت فوت عادی پرداخت می گردد
بیمه نامه باطل و مبلغ صندوق به ذینفعان پرداخت می شود
علاوه بر خسارت فوت اندوخته بیمه نامه نیز پرداخت میشود

Correct!

Wrong!

در خصوص حداقل سن برای خرید بیمه نامه عمر و حداقل سن برای فعال شدن پوشش امراض خاص ممتاز ،به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟
یکسالگی - یکسالگی
یک ماهگی - یک ماهگی
یک ماهگی - یکسالگی
یک ماهگی - دوسالگی

Correct!

Wrong!

خانمی 63 ساله و از نظر آزمایشات کاملا در شرایط سلامت هستند کدامیک از پوشش های بیمه نامه عمر را می توانند داشته باشند؟
فوت حادثی-امراض-ازکارافتادگی حادثی-هزینه پزشکی-معافیت ودرآمد ازکارافتادگی
فوت حادثی- معافیت و مستمری از کار افتادگی
فوت حادثی- ازکارافتادگی حادثی- هزینه پزشکی
فوت حادثی- هزینه پزشکی- امراض

Correct!

Wrong!

این متن به کدام اصل بیمه ای اشاره میکند:

جبران خسارت باید به نحوی باشد که وضع بیمه گذار را به لحاظ مالی در وضعیتی مساعد تر از  قبل وقوع حادثه قرار ندهد.
اصل جانشینی
اصل حسن نیت
اصل زیان
اصل اتکائی

Correct!

Wrong!

در صورتیکه بیمه گر بعد از وقوع خطر در سال اول بیمه ای به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد و اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که اگر بیمه گر در زمان عقد بیمه نامه از آن اطلاع داشت، اقدام به صدور بیمه نامه نمی کرد.................
نه خسارت و نه مبلغ حق بیمه به بیمه گذار مسترد نخواهد شد
خسارت پرداخت نمی گردد، بیمه نامه باطل و صرفا ارزش بازخرید بیمه نامه بعد از محاسبات انجام شده به او مسترد می شود.
تعهدات برای پرداخت خسارت به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد.
بیمه گر حق دارد یا بیمه نامه را فسخ کند یا در صورت رضایت بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافه مناسب بیمه نامه را ادامه دهد.

Correct!

Wrong!

در استاندارد محاسباتی حق بیمه ، سرمایه فوت چند برابر حق بیمه سال اول میشود؟
10 الی 15 برابر
کمتر از 10 برابر
20الی 25 برابر
40برابر

Correct!

Wrong!

پوششهای حادثه یا غرامت ازکارافتادگی و پوشش هزینه پزشکی را حداکثر چند درصد سرمایه فوت میتوانیم فعال کنیم؟(به ترتیب)
50درصد - 10 درصد
100درصد - 20 درصد
100درصد- 50درصد
100درصد - 100درصد

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

آزمون فنی بیمه

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

Loading...

×

سوالی دارید؟

× پشتیبانی