پرش لینک ها

آماده اید؟ بزن بریم برای یه آزمون عالی

کدامیک در خصوص خطرات اصلی بیمه نامه صحیح می باشد؟

آتش سوزی ، زلزله ، صائقه
آتش سوزی ، انفجار ظروف صنعتی ، صائقه
آتش سوزی، صائقه ، انفجار
آتش سوزی ،سیل ، طوفان

درست!

نادرست!

کدام مورد جزو خطرات اضافی بیمه نامه محسوب میشود؟
خطرات جانی
صائقه
انفجار
سیل

درست!

نادرست!

در بیمه نامه های آتش سوزی کدامیک جزو موارد غیر صنعتی تلقی نمی شود؟
ساختمان های اداری
فروشگاه ها و پاساژها
ساختمان های مسکونی
انبارها ی عمومی و اختصاصی

درست!

نادرست!

کدام مورد جزو تعهدات عمومی بیمه نامه نیست؟
اثایه
تاسیسات ساختمان
سکه و اسکناس
مبلمان و لوازم چوبی

درست!

نادرست!

کدام مورد در میزان حق بیمه نقشی ندارد؟
تراکم و جمعیت منطقه
راه و مسیر جاده ملک
استحکام و کیفیت مصالح
ارزش زمین ملک

درست!

نادرست!

کدام استان از مناطق پر خطر سیل نمی باشد؟
تهران
لرستان
خوزستان
گلستان

درست!

نادرست!

نحوه ی محاسبه دستی نرخ بیمه های آتش سوزی کدام است؟
قیمت زمین + ساختمان+ اثاثیه ضرب در نرخ تقسیم بر 100
سرمایه مورد بیمه ضرب در نرخ تقسیم بر 100
سرمایه مورد بیمه ضرب در نرخ تقسیم بر 1000
سرمایه مورد بیمه ضرب در یک تقسیم بر 1000

درست!

نادرست!

این متن به کدام اصل بیمه ای اشاره میکند:

جبران خسارت باید به نحوی باشد که وضع بیمه گذار را به لحاظ مالی در وضعیتی مساعد تر از  قبل وقوع حادثه قرار ندهد.
اصل جانشینی
اصل حسن نیت
اصل زیان
اصل اتکائی

درست!

نادرست!

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
املاک بالاشهر به مراتب حق بیمه گران تری می پردازند.
نوشتن دقیق آدرس محل مورد بیمه بسیار مهم است
میتوان فقط اثاثیه را به تنهایی بیمه کرد.
مساتجران هم میتوانند بیمه آتش سوزی خریداری کنند.

درست!

نادرست!

کلوز سنگینی برف را صرفا در صورت فعال کردن کدام پوشش زیر میتوان خریداری کرد؟
سیل و طغیان رودخانه
پاکسازی و برداشت ضایعات
طوفان و تند باد
ضایعات آب باران و ذوب برف

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون فنی بیمه آتش سوزی

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...