پرش لینک ها

آزمون اتومبیل

آماده ای برای شروع؟ بزن بریم

مبنای تعهدات جانی بیمه شخص ثالث چیست؟
قیمت روز خودرو
قیمت اعلانی توسط حکومت
قیمت دیه
قیمت به روز دیه

درست!

نادرست!

ماه های حرام کدامند؟
محرم ، صفر
محرم ، رجب ، صفر،ذی الحجه
محرم ، صفر ، رجب، ذی القعده
محرم،ذی القعده ، ذی الحجه ، رجب

درست!

نادرست!

حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چند درصد تعهد جانیست؟
2درصد
2.5درصد
3درصد
3.5درصد

درست!

نادرست!

دیه ماه حرام چه میزان بیشتر از دیه ماه عادی است؟
یک سوم
یک دوم
100درصد
200درصد

درست!

نادرست!

حداکثر قیمت خودروی متعارف در سال99 چقدر است؟
2میلیارد تومان
2میلیارد ریال
250میلیون تومان
220 میلیون تومان

درست!

نادرست!

حداکثر تعداد دفعات قابل استفاده ی بیمه شخص ثالث چه تعداد است؟
1بار
2بار
3بار
4بار

درست!

نادرست!

بیمه سامان چه نوع خودروهایی را بیمه شخص ثالث نمیکند؟
پراید ،پیکان و خودروهای بالای 12 سال
پراید، پیکان و خودروهای بالای 15 سال
نیسان و پیکان و خودروهای بالای 12 سال
پراید،پیکان ، نیسان و خودروهای بالای 15سال

درست!

نادرست!

کدام مورد جزو تعهدات پوشش اصلی بیمه بدنه نیست؟
بلایای طبیعی
سرقت کلی
برخورد با اجسام ثابت و یا متحرک
آتش سوزی

درست!

نادرست!

چه خودروهایی توسط سامان بیمه بدنه نمی شوند؟
خودروهای بالای 10 سال
خودروهای بالای 12 سال

درست!

نادرست!

درست!

نادرست!

برای مشاهده نتیجه آزمون تان، آزمون را به اشتراک بگذارید!

برای دیدن نتایج خود مشترک شوید

آزمون اتومبیل

من %%score%% از %%total%% را درست جواب دادم

%%description%%

%%description%%

در حال بار گذاری...