نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

کارمزد از کارتخوان ها Tag

مدیر امور فناوری بانک صادرات اعلام کرد: تا زمانی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم قطعی خود را درباره کارمزدهای دستگاه‌های کارتخوان اعلام نکنند، این طرح اجرایی...

بیستر بخوانید