نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

هویت جدید بصری بانک سامان Tag

  بازنگری هویت برند سامان بانک سامان در اریبهشت‌ماه سال 1391 با هدف ایجاد یکپارچگی در اجرای برنامه استراتژیک جدید، در درون و برون سازمان تصمیم گرفت تصویر ذهنی مشخصی از برند...

بیستر بخوانید