نمایشگاه کتاب تهران Tag

ستاد بحران واقع در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای انتقال مصدومان احتمالی در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب با 6 بیمارستان قرارداد بیمه امضا کرده است. به گزارش بیما،...

بیستر بخوانید