نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

نرم افزار استعلام بیمه نامه Tag

  نوروزی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، از سیستم هشدار خطا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای سنهاب می‌گوید و ویژگی‌های آن را تشریح می‌کند. ارسال دیتاها از شرکت‌های بیمه‌ای...

بیستر بخوانید