نخستین همایش تجلیل از مبتکران و مخترعان صنعت برق کشور Tag