نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

ماه حرام Tag

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد. /بر این اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر 253 میلیون و سیصد هزار تومان تعیین خواهد...

بیستر بخوانید