نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

قاسم احمدی لاشکی Tag

قاسم احمدی لاشکی درباره طرح پزشک خانواده بیان داشت: مازندران یکی از استان‌های پایلوت کشور برای اجرای این طرح بود و البته طرح خوبی است اما زیربنا و بستر آن فراهم نیست.وی...

بیستر بخوانید