نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

فرهاد بنی شیخ الاسلامی Tag

فرهاد بنی شیخ الاسلامیˈ گفت : یکی از طرح های اولویت دارعمرانی شهرداری در ماه های نخست سال ۹۳ ترمیم و تعویض روکش آسفالت معابر شهر از جمله مناطق کردکردسر...

بیستر بخوانید

فرهاد بنی شیخ الاسلامیˈ نقش این فرودگاه را در رونق اقتصادی منطقه مهم دانست و افزود: در ضلع جنوبی و شمالی فرودگاه نوشهر اراضی ای وجود دارد که طبق قانون نباید ساخت و...

بیستر بخوانید