نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

روستای کندلوس Tag

دبیرکل سازمان جهانی یونسکو در ایران برای بازدید از بافت باارزش روستای گردشگری کندلوس در کجور وارد این روستا شد. هدف از این بازدید بررسی به ثبت‌رساندن این روستا در...

بیستر بخوانید