نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

جزیره خارک Tag

رییس شورای فنی بیمه سامان گفت:خسارت وارد شده حادثه روز گذشته پایانه نفتی خارک تهدید جدی برای صنعت بیمه محسوب نمی شود.علی احسان بنی ریاح افزود:طبق قرادادی که۲ماه پیش بیمه...

بیستر بخوانید