بیمه عمر و پس انداز Tag

شرکت بیمه سامان سرمایه هایی به ارزش یک میلیارد ریال  و هفتصد و هجده میلیون ریال را به خانواده های دو بیمه شده متوفی درحادثه، پرداخت نموده است. بهره مندی این دو متوفی از پوشش...

بیستر بخوانید

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:براي اجراي طرح هاي توسعه اي بيمه هاي زندگي آمادگي داريم به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد...

بیستر بخوانید

نخستین نشست علمی - تجربی ارتقای بیمه‌های عمر روز گذشته با حضور جمعی از نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه و مدیران و کارشناسان در پژوهشکده بیمه برگزار شد. با توجه به اهمیت...

بیستر بخوانید