نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

بیمه سامان چالوس Tag

  واحد امور مشتریان ، بیمه های اندوخته ساز بیمه سامان – آتیه سازان شعبه نوشهر ، با مراکز درمانی سراسرغرب استان مازندران همکاری خواهد کرد. برهمین اساس تمامی مراکزی که مایل به بستن عقد قرارداد با...

بیستر بخوانید

  بیمه سامان ::  اعضای صنف مصالح ساختمانی شهرستان نوشهر از بیمه تکمیلی درمان و نیز هم چنین بیمه زندگی سامان بهره مند خواهد شد. بر اساس توافقات صورت گرفته بین دفتر...

بیستر بخوانید

 دفتر سرپرستی گروه تخصصی آتیه سازان بیمه سامان به آدرس زیر انتقال یافت:نوشهر،خیابان فردوسی،میدان فردوسی، جنب کانون پرورش فکری کـودکانتلفن تماس پاسخگویی به مشتریان : ۵۲۳۵۳۶۴۹-۰۱۱پیام کوتاه : ۳۰۰۰۴۶۵۰۶۵۰۶۵۰...

بیستر بخوانید