بیمه اتومبیل Tag

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 اصلاح می‌شود. به گزارش مهر، طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی...

بیستر بخوانید