نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

بیمارستان شهید بهشتی نوشهر Tag

  سیدمحمود موسوی میزان اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این بخش را حدود ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون شش مورد جراحی مغز و اعصاب توسط پزشک جدید...

بیستر بخوانید