سرویس هوشمند نوبت دهی جلسات خطی

به سامانه سهند خوش آمدید. شما می توانید از طریق این سامانه زمان جلسه خطی خود را تعیین کنید.

اختصاص زمان جلسه فقط در صورتی امکان پذیر است که قبلا زودتر شخص دیگری زمان مورد نظر را درخواست نکرده باشد…