ثبت نام اینترنتی کارگاه آموزشی یک روزه ی دیسک + پذیرایی ناهار و میان وعده
مکان برگزاری : نوشهر-سالن همایش ها
زمان برگزاری:جمعه ۱۲ آبان ماه 
ظرفیت کارگاه: ۲۵ نفر-پس از تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.

 

    ظرفیت کارگاه 25 نفر می باشد.پس از تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.