نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

سفارش آنلاین بیمه نامه درمان تکمیلی انفرادی یا خانوادگی

آزمایشی

تعهداتطرح نسیمطرح مهرطرح سروشطرح شمیمطرح وصالطرح عقیق
تعهداتطرح نسیمطرح مهرطرح سروشطرح شمیمطرح وصالطرح عقیق
بیمارستانی (بستری و جراحی)150/000/000ریال30/000/000ریال50/000/000ریال80/000/000ریال150/000/000ریال375/000/000ریال
جراحی مهم با احتساب بند1300/000/000ریال60/000/000ریال100/000/000ریال160/000/000ریال300/000/000ریال750/000/000ریال
پاراکلینیکی گروه اول-3/000/000ریال5/000/000ریال8/000/000ریال15/000/000ریال20/000/000ریال
پاراکلینیکی گروه دوم-1/500/000ریال2/500/000ریال4/000/000ریال7/500/000ریال10/000/000ریال
جراحی مجاز سرپایی-1/500/000ریال2/500/000ریال5/000/000ریال10/000/000ریال20/000/000ریال
خدمات آزمایشگاهی و فیزیوتراپی-1/000/000ریال2/000/000ریال5/000/000ریال7/500/000ریال10/000/000ریال
جبران هزینه آمبولانس شهری و بین شهری1/500/000ریال2/000/000ریال3/000/000ریال4/000/000ریال5/000/000ریال5/000/000ریال
زایمان-15/000/000ریال20/000/000ریال30/000/000ریال50/000/000ریال50/000/000ریال
ویزیت و دارو-1/000/000ریال2/000/000ریال5/000/000ریال8/000/000ریال10/000/000ریال
دندانپزشکی-1/000/000ریال2/000/000ریال5/000/000ریال10/000/000ریال10/000/000ریال
نازایی-15/000/000ریال20/000/000ریال30/000/000ریال50/000/000ریال50/000/000ریال
رفع عیوب انکساری دوچشم-6/000/000ریال10/000/000ریال16/000/000ریال20/000/000ریال30/000/000ریال
سمعک-1/500/000ریال2/500/000ریال4/000/000ریال6/000/000ریال10/000/000ریال
حق بیمه یکسال سنین0-15ساله1/500/000ریال2/680/000ریال4/220/000ریال5/920/000ریال7/470/000ریال8/670/000ریال
حق بیمه یکسال سنین16-50ساله1/500/000ریال5/360/000ریال8/440/000ریال11/840/000ریال14/940/000ریال17/340/000ریال

فرانشیز تمامی طرح ها ۱۰ درصد می باشد.

پاراکینکی گروه اول شامل هزینه های سونوگرافی،ماموگرافی،انواع اسکن،انواع اندوسکپی،ام آر آی،اکو کاردیوگرافی،استرس اکو و دانسیتومتری

پاراکینکی گروه دوم شامل هزینه های تست ورزش،تست آلرژی ، تست تنفسی ،نوار عضله ،نوار عصب ،نوار مغز ، نوار مثانه ، نوار قلب،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی،هولتر مانیتورنگ قلب ،آنژیوگرافی چشم

منظور از جراحی مهم با احتساب بند یک : جراحی های مربوط به سرطان،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به استثنای دیسک و ستون فقرات)،گامانایف قلب،پیوند ریه،پیوند کلیه،پیوند مغز و استخوان

تخفیف : به بیمه گذاران عمر ۱۰ درصد تخفیف تعلق میگیرد.
پیش پرداخت : کاربر گرامی برای خرید کافیست پیش پرداخت را پرداخت نمایید و مابقی را پس از تایید گواهی سلامت واریز خواهید نمود. لازم به ذکر است در صورت عدم تایید گواهی سلامت شما، مبلغ پیش پرداخت به شما استرداد خواهد شد.

فرانشیز تمامی طرح ها ۱۰ درصد می باشد.

پاراکینکی گروه اول شامل هزینه های سونوگرافی،ماموگرافی،انواع اسکن،انواع اندوسکپی،ام آر آی،اکو کاردیوگرافی،استرس اکو و دانسیتومتری

پاراکینکی گروه دوم شامل هزینه های تست ورزش،تست آلرژی ، تست تنفسی ،نوار عضله ،نوار عصب ،نوار مغز ، نوار مثانه ، نوار قلب،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی،هولتر مانیتورنگ قلب ،آنژیوگرافی چشم

منظور از جراحی مهم با احتساب بند یک : جراحی های مربوط به سرطان،مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به استثنای دیسک و ستون فقرات)،گامانایف قلب،پیوند ریه،پیوند کلیه،پیوند مغز و استخوان

تخفیف : به بیمه گذاران عمر ۱۰ درصد تخفیف تعلق میگیرد.
پیش پرداخت : کاربر گرامی برای خرید کافیست پیش پرداخت را پرداخت نمایید و مابقی را پس از تایید گواهی سلامت واریز خواهید نمود. لازم به ذکر است در صورت عدم تایید گواهی سلامت شما، مبلغ پیش پرداخت به شما استرداد خواهد شد.