اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه

نتیجه مصاحبه مرحله اول تیر و مرداد ۹۷

ردیفچهار رقم آخر شماره تماسنتیجه مصاحبه
۱۰۰۳۷قبول
۲۵۲۳۳قبول
۳۸۹۷۰مردود
۴۱۱۷۳مردود
۵۷۰۷۷مردود
۶۱۶۴۵مردود
۷۸۱۶۷قبول
۸۳۸۳۵قبول
۹۲۷۸۵قبول
۱۰۲۷۹۶قبول
۱۱۷۸۰۵مردود
۱۲۰۰۵۶مردود