نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

نویسنده: علیرضا کاظمی

  بیمه سامان ::  اعضای صنف مصالح ساختمانی شهرستان نوشهر از بیمه تکمیلی درمان و نیز هم چنین بیمه زندگی سامان بهره مند خواهد شد. بر اساس توافقات صورت گرفته بین دفتر...

بیستر بخوانید

  سرویس انتقال وجه شتابی سه‌جانبه بین بانکی در دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌های بدهی و پایانه‌های شعب (pinpad) بانک سامان راه‌اندازی شد. به گزارش اداره روابط‌عمومی بانک سامان، با هدف گسترش خدمات بانکداری...

بیستر بخوانید