نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

طيب نيا: اميدواريم با همراهي مجلس، ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه حذف شود

طيب نيا: اميدواريم با همراهي مجلس، ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه حذف شود

با توفيق در مذاكرات در آستانه حذف تحريم ها قرار گرفتيم و اين امر زمينه تعامل هر چه بيشتر شركت هاي بيمه ايراني و خارجي را فراهم مي كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي؛ علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي كه در بيست و دومين همايش ملي بيمه و توسعه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: صنعت بيمه جزو لاينفك نهادهاي مالي است كه به رشد اقتصادي و ارتقا رفاه عمومي كمك مي كند البته سرمايه گذاري و توليد با يكديگر ارتباط دارند و يكي از خدمات صنعت بيمه نيز پوشش ريسك ها و خطرات است. 
 

وي ادامه داد: اين پوشش ها خطرات آينده را پيش بيني پذير مي كند و تاثير مثبتي در سرمايه گذاري و رشداقتصادي ايفا مي كند و براي خانوارها نيز با افزايش اطمينان و افزايش رفاه اجتماعي ايجاد مي كند.

 وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: منابع مالي كه در صنعت بيمه انباشته مي شود مي تواند در رشداقتصادي كشور نقش ايفا كند و فاصله زماني دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت باعث مي شود كه صنعت بيمه داراي ذخاير فني باشد كه يكي از مهمترين منابع عرضه كننده وجوه در بازارها است .
طيب نيا ادامه داد: اين صنعت هم نقش اساسي در كاهش مخاطرات ايفا مي كندو هم نقش خود را در بازار سرمايه و بازار هاي مالي ايفا مي كند ضمن اينكه صنعت بيمه با تامين امنيت لازم مي تواند به افزايش رفاه اجتماعي كمك كند.
 وي با بيان اينكه،نقش صنعت بيمه در پيشرفت اقتصادي كشور ها و از جمله ايران نقشي غير قابل انكاردارد ، اظهارداشت:ضريب نفود بيمه هاي زندگي در ايران دو دهم درصد و در دنيا ۳.۷ درصد است و بنابر اين فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني داريم و اين فاصله نگران كننده است و از طرفي نشان دهنده ظرفيت در اقتصاد كشور است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر با يك برنامه ريزي صحيح از اين ظرفيت ها استفاده كنيم مي توانيم با تحت پوشش قرار دادن بسياري از بخش ها مانند صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به رشد اقتصادي كشور در يك دوره كوتاه كمك كنيم.
 وي با بيان اينكه، استفاده از اين فرصت و شكاف موجود از اهداف وزارت اقتصاد است ، افزود:البته بايد وضعيت موجود را شناسايي كنيم و با برنامه راهبردي منطقي و منسجم بر چالش ها غلبه كنيم.
 وزير امور اقتصادي ودارايي ادامه داد: اگر چه صنعت بيمه در سال هاي گذشته با تحولات رو برو بوده اما هنوز با چالش هايي مواجه است و برخي از اين چالش ها شامل پيچيديگي هاي گذار ازوضعيت انحصاري به رقابتي است كه البته با اجراي اصل ۴۴ اقداماتي در اين زمينه آغاز شده اما با بازار رقابتي مناسب فاصله داريم ضمن اينكه هم نهاد ناظر با وضعيت مطلوب فاصله دارد و هم ساير اركان بازار و بيمه مركزي بايد از فعاليت هاي تصدي گري فاصله بگيرد.
طيب نيا با بيان اينكه، نظارت بر توانگري مالي شركت هاي بيمه را بايد مد نظر قرار دهديم ، گفت: بيمه ايران در حوزه هايي بايد عمل كند كه شركت هاي خصوصي امكان انجام آن را ندارند و وظيفه بيمه ايران اين است كه طرح ها را راه اندازي كند و در اختيار بيمه هاي خصوصي قرار دهد ضمن اينكه نبايد با بيمه ها رقابت داشته باشد.
 به گفته طيب نيا، اصلاحات در سه ركن نهاد ناظر ، بيمه دولتي و خصوصي بايد به گونه اي باشد كه در آينده شاهد بازار مناسب و رقابت كارآمد در حوزه صنعت بيمه باشيم .

وي با بيان اينكه، بيمه هاي زندگي بين ۴۰ تا ۶۰ درصد سبد بيمه ها را در اختيار دارد اما در ايران از توسعه لازم برخوردار نيست و شكاف اين بخش از ساير حوزه ها بيشتر است، گفت: اين امر به دلايل اقتصادي است و همان گونه تورم براي اقتصاد زيان بار است براي بيمه نيز همين گونه بوده است.
 اين عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: سياست هاي دولت در زمينه مهار تورم موفق بوده و در آستانه تورم يك رقمي قرار گرفتيم به طوري كه پيش بيني مي شود نرخ تورم نقطه به نقطه در دي ماه تك رقمي شود و البته تورم توليد كننده نيز يك رقمي شده و تورم مصرف كننده نيز تك رقمي خواهد شد واين امر مي تواند شرايط لازم را براي توسعه بيمه هاي زندگي فراهم مي كند .
 وي با بيان اينكه پرداخت ماليات و عوارض متعدد از ديگر مشكلات صنعت بيمه است، گفت: در ايران نه تنها از صنعت بيمه ماليات دريافت مي شود بلكه عوارض متعددي مازاد بر ساير فعاليت ها در يافت مي شود به نحوي كه حدود ۴۰درصد فروش بيمه و حق بيمه صادره به عنوان عوارض دريافت مي شود كه بايد به صورت جدي در جهت حذف آن اقدام كرد.
 وزير امور اقتصادي و ودارايي با اشاره به برنامه حذف ماليات بر ارزش افزوده از صنعت بيمه ،گفت:در لايحه ماليات بر ارزش افزوده حذف اين ماليات از صنعت بيمه ديده شده است كه اميدواريم تصويب شود.
 وي در ادامه با اشاره به تحريم هاي ناعادلانه بر اقتصاد كشور ، گفت: تحريم ها ارتباط بين صنعت بيمه و مجموعه نهادهاي مالي ايران و خارجي را محدود كرد كه با توفيق در مذاكرات در آستانه حذف تحريم ها قرار گرفتيم و اين امر زمينه تعامل هر چه بيشتر شركت هاي بيمه ايراني و خارجي را فراهم مي كند كه هم فرصت و هم تهديد است.
 به گفته طيب نيا، باز شدن اقتصاد جهاني بر روي صنعت بيمه مي تواند در رقابت پذيري موثر باشد. اگر نتوانيم صنعت بيمه را متحول كنيم با مشكلاتي مواجه مي شود زيراحضور شركت هاي خارجي در ايران ضروري است ولي بايد با پيش نياز ها همراه باشد ضمن اينكه گذار از وضعيت انحصاري به رقابتي بايد با برنامه ريزي مناسب انجام شود. 

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.