نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

پروانه فعالیت ۱۳۸۲ نمایندگی بیمه تعلیق شد

پروانه فعالیت ۱۳۸۲ نمایندگی بیمه تعلیق شد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پروانه فعالیت ۱۳۸۲ نمایندگی بیمه حقیقی و حقوقی را بخاطر رعایت نکردن مفاد آئین نامه تنظیم امور نمایندگی مصوب شورای عالی بیمه تعلیق کرده است.

 

معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد: این سازمان از ابتدای شروع فعالیت نمایندگان بیمه تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۸۲ پروانه نمایندگی بیمه حقیقی و حقوقی شرکت‌های بیمه را به دلیل رعایت نکردن مفاد آیین نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه از جمله واگذاری اختیارات نمایندگی به اشخاص غیر واجد شرایط و عدم حضور در دفتر نمایندگی، واریز نکردن به موقع حق بیمه دریافتی به حساب شرکت بیمه و درخواست شخصی به حالت تعلیق درآورده است.

معاونت نظارت بیمه مرکزی همچنین از لغو تعداد ۵۲۷۶ پروانه نمایندگی بیمه به دلیل اشتغال همزمان، جعل بیمه نامه، جعل مدارک هویتی در زمان اخذ پروانه نمایندگی و … خبر داد.

تعداد پروانه تعلیق و لغو شده نمایندگان بیمه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب 41.74 و 13.7 درصد افزایش داشته است.

از آنجا که نمایندگی بیمه حرفه‌ای تخصصی و فنی بوده و در سال‌های گذشته مجوز تأسیس نمایندگی با شرایط حداقلی اعطا شده لذا این حرفه نیازمند آموزش و کسب مهارت های مختلف است و بر همین اساس یکی از سیاست‌های بیمه مرکزی نیز ارزیابی و پالایش نمایندگان بیمه در شرکت‌های بیمه است.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.