آغاز طرح ساماندهي شبكه فروش صنعت بيمه توسط بيمه مركزي

آغاز طرح ساماندهي شبكه فروش صنعت بيمه توسط بيمه مركزي

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طرح ساماندهي شبكه فروش بيمه و ارزيابان خسارت بيمه‌اي را كليد زد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، معاونت نظارت بيمه مركزي اعلام كرد ساماندهي و تقويت نظارت بر شبكه فروش و ارزيابان خسارت بيمه اي يكي از سياست هاي نظارتی اين سازمان در سالجاري است و بر همين اساس سامانه ثبت اطلاعات، مديريت و نظارت بر نمايندگان حقيقي و حقوقي، كارگزاران رسمي بيمه و ارزيابان خسارت بيمه اي را راه اندازي كرده است.
بر اساس اين طرح، بيمه مركزي از اين پس فعاليت ارزيابان خسارت بيمه اي، نمايندگان و كارگزاران رسمي بيمه را كه اطلاعات و مشخصاتشان در سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه(سنهاب) ثبت شده باشد، به رسميت مي شناسد و در صورتي كه اطلاعات آنها در مدت تعيين شده در اين سامانه ثبت نشود، فعاليت آنها به تدريج محدود و متوقف خواهد شد.
همچنين صدور مجوز برگزاري آزمون نمايندگي بيمه در سالجاري براي شركت هاي بيمه نيز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمايندگان بيمه در اين سامانه منوط شده است.
گفتني است شبكه فروش اعم از نمايندگان و كارگزاران بيمه در معرفي مزايا و كاركردهاي محصولات بيمه اي و توسعه فرهنگ بيمه نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند و حدود ۸۰ درصد بازار بيمه كشور را در دست دارند.
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.