نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

اسامی برندگان قرعه کشی بیمه گذاران آتیه سازان مشخص شدند

اسامی برندگان قرعه کشی بیمه گذاران آتیه سازان مشخص شدند

 

 

نفر اول: آقای معین ماجدی              شماره بیمه نامه: 73242        عامل فروش:معین ماجدی           برنده یک سکه بهار آزادی

 ———————————

نفر دوم: آقای محمد صدرا خانجانی    شماره بیمه نامه: 74476     عامل فروش:خانم شیر احمد         برنده یک نیم سکه بهار آزادی

 ——————————–

نفر سوم: آقای اژدر منافی         شماره بیمه نامه: 65116           عامل فروش: خانم مریم بهپور        برنده یک ربع سکه بهار آزادی

———————————

نفر چهارم: خانم مریم عبدالهی    شماره بیمه نامه: 71651        عامل فروش:فرشته عبدالهی           برنده کارت هدیه 2,000,000 ریالی

 ——————————-

نفر پنجم: عفت السادات فخار     شماره بیمه نامه: 329         عامل فروش:حمید رضا شاه منصوری    برنده کارت هدیه 1,000,000 ریالی

 ——————————

نفر ششم: مجید آهنگ         شماره بیمه نامه: 71696          عامل فروش:محسن رحیمی                برنده کارت هدیه 1,000,000 ریالی

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.