نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

محمد ابراهيم امين: غير از نظارت دقيق و عميق، اولويت ديگري در صنعت بيمه نداريم

محمد ابراهيم امين: غير از نظارت دقيق و عميق، اولويت ديگري در صنعت بيمه نداريم

نگاه انتزاعي به صنعت بيمه، نگاهي ناقص و ناكارآمد است كه تنها به كلي گويي منتهي مي شود و ما بايد تلاش كنيم واقعيت هاي صنعت بيمه را مورد مطالعه قرار دهيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، محمد ابراهيم امين كه در شوراي  پژوهش صنعت بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: امروز وظيفه اصلي و ماموريت اساسي بيمه مركزي تمركز بر موضوع نظارت است چرا كه در فقدان يك نظارت منسجم و همه جانبه پيشرفت و تحولي در اين صنعت حاصل نخواهد شد.

امين با برشمردن اهداف نظارتي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به دو اصل قانون تاسيس و مصوبات شوراي عالي بيمه اشاره كرد و افزود: ما به نمايندگي از دولت وظيفه استيفاي حقوق بيمه گذاران را بر عهده داريم و معتقديم بيمه گراني مي توانند حقوق بيمه گذاران را تامين كنند كه از تمكن و توانگري كافي برخوردار باشند.

رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: تمامي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بيمه مركزي نظير سامانه سنهاب و اختياراتي همچون تاييد صلاحيت مديران عامل و مديران فني شركت ها در خدمت نظارت همه جانبه است و ما اولويت ديگري نداريم.
امين با تاكيد بر لزوم مديريت ذخاير بيمه اي به سوي دارايي هاي نقد شونده تاكيد كرد و با اشاره به ضرورت پرداخت سريع و آسان خسارات بيمه گذاران تصريح كرد: بيمه مركزي مطابق قانون و شرح مشخص ماموريت خود بر سرمايه گذاري شركت هاي بيمه نظارت كامل دارد و در باب احقاق حقوق بيمه گذاران كوتاه نمي آيد.

وي ابراز اميدواري كرد که با تكميل چرخه نظارتي، موضوع بازارسازي استاندارد با جديت بيشتري دنبال شود و شركت هاي بيمه به الگوي بنگاه هاي اقتصادي مبدل شوند.
محمد ابراهيم امين اظهار داشت: خوشبختانه هشتاد سال تجربه بيمه گري در اين سرزمين وجود دارد و بايد توسط پژوهشكده بيمه مجموعه اين اطلاعات و تجربيات به دانش كاربردي تبديل شود و در اختيار شركت هاي بيمه قرار بگيرد.
رييس كل بيمه مركزي با مردود دانستن طرح مباحث انتزاعي و موضوعات تجريدي در صنعت بيمه، تصريح كرد: طرح مباحث تجريدي در حوزه بيمه بدون شناخت مكانيسم هاي اجرايي راه به جايي نمي برند و بايد تلاش كنيم در نشست ها، سمينار ها و همايش به جاي تئوري پردازي هاي رايج بر مباحث عميق فني و پژوهش هاي كاربردي تمركز كنيم.
گفتني است نشست شوراي پژوهشي صنعت بيمه عصر امروز با حضور تمامي اعضا در محل پژوهشكده بيمه برگزار شد.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.