نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

تامین اجتماعی باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شود

تامین اجتماعی باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه به رئیس جمهور برای ادغام 17 صندوق بیمه ای طی سه ماه خبر داد و گفت: به وزرای تعاون، کار ور فاه اجتماعی و همچنین بهداشت و درمان نیز این موضوع اطلاع داده شده که طی مهلت قانونی باید نسبت به ادغام سازمانهای بیمه ای اقدام کنند در غیر اینصورت با آنان برخورد قانونی می شود.

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با مهر با اشاره به مهلت سه ماه به سازمان بیمه سلامت برای ادغام صندوق های بیمه ای گفت: حدود دو هفته از زمان در نظر گرفته شده گذشته است و این سازمان فقط تا دو ماه و نیم آینده فرصت دارد نسبت به ادغام 17 صندوق بیمه ای اقدام کند در غیر اینصورت اقدامات قانونی در این خصوص انجام می شود.

وی گفت: به منظور ادغام صندوق های بیمه ای مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی، شرکت نفت و غیره به رئیس جمهور نامه ای نوشته ایم و مهلت سه ماهه به آن ها اطلاع داده شده است و همچنین به وزرا مربوطه نیز این موضوع اعلام شده و دیگر جای هیچ گله و کوتاهی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در صورتی که طی مهلت سه ماهه اقدام به ادغام صندوق های بیمه ای نشود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس برای پاسخگویی فرا خوانده می شود.

عزیزی با اشاره به این که سازمان بیمه سلامت هر ساز و کاری که لازم است باید برای ادغام این صندوق ها انجام دهد گفت: مهلتی که برای آن ها در نظر گرفته ایم بیشتر نمی شود آنها باید طی این مدت اقدامات لازم را انجام دهند و توجیهی نیز قابل قبول نیست.

وی در خصوص ادغام بخش بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت نیز گفت: در حال حاضر بخش بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و وزیری که نتواند نسبت به ادغام این صندوق ها در سازمان بیمه سلامت اقدام کند به چه دردی می خورد.

به گفته وی، بیمه تامین اجتماعی بر اساس قانون باید در سازمان بیمه سلامت مانند تمامی صندوق های بیمه ای ادغام شود و هیچ فرقی با آنها ندارد و هیچ کوتاهی پذیرفته شده نیست.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.