نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

استرداد مشروط حق بیمه اتکایی اجباری

استرداد مشروط حق بیمه اتکایی اجباری

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آمادگی برای کاهش حق بیمه اتکایی اجباری گفت: بخشی از این حق بیمه را به شرکت‌هایی که در زمینه بیمه‌های زندگی بیشتر تلاش کنند، برمی‌گردانیم.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس، “سیدمحمد کریمی”در خصوص وضعیت اجرای مواد مرتبط با بیمه‌ها در قانون برنامه پنجم اظهار داشت: در راستای اجرای موادی از این قانون، مقدمات کاهش حق بیمه اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و غیرزندگی از امسال آغاز شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی افزود: همچنین در جلسه ای با حضور مسئولان شرکت‌های بیمه به آنها اعلام کردیم هر شرکتی که بیشتر در بازار، خصوصاً در زمینه بیمه‌های زندگی تلاش کند، بخشی از اتکایی اجباری را به آنها بر می‌گردانیم.
وی گفت: همچنین طبق قانون، اصلاح ساختار بیمه مرکزی در راستای حرکت به سمت یک نهاد سیاست‌گذار و خروج از حالت بنگاه‌داری انجام شده است.
کریمی با بیان اینکه تمامی احکامی که در برنامه پنجم به بیمه مرکزی تکلیف شده در حال اجراست، اضافه کرد: شرایط رقابت برای شرکت‌های بیمه فراهم شده است.
در ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.